“Μνημοσύνη”

5 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2024

Εστία Νέας Σμύρνης

Επιμέλεια Γεωργία Σιβρή

Φωτογραφίες ©Εστία Νέας Σμύρνης