Γιώργος

(p007) Λάδι σε καμβά – 130cm x 90cm – 2002