Γιάννης

(p008) Λάδι σε καμβά – 120cm x 90cm – 2004