Μαρία Νάντια

(p011 ) Λάδι σε καμβά – 130cm x 90cm – 2002