Άνδρας και Γυναίκα

(005) 43 cm – Μπρούτζος – 2014