Άνθρωπος στα κύμματα

(007) 35x26x25cm – Μπρούτζος – 2015