Κωνσταντίνος Καραμανλής

(021) 60 cm – Μπρούτζος – 2002