Άνθρωπος με χρώμα

(048) 18×18 cm – Σκληρός Γύψος, ζωγραφισμένος – 2018