Πατέρας και γυιός

(056) 1.95cm x 70cm x 60cm – Acrystal – 2017