Σωτήρης Βέλιος

(067) 80cm – Σκληρός Γύψος, ζωγραφισμένος,