Άνδρας Στεκούμενος

850,00

(051-4) 47 cm – Σκληρός Γύψος, ζωγραφισμένος – 2004

Το έργο συμμετείχε στην έκθεση “Μύθοι της Καθημερινότητας”

Κατηγορία: