Ο Αέρας σε Κίτρινο

950,00

(050b) 38 cm -Σκληρός Γύψος, βαμμένος – 2009

Το έργο συμμετείχε στην έκθεση “Μύθοι της Καθημερινότητας”

Κατηγορία: