Πέτρος

(p016) Λάδι σε καμβά – 130cm x 90cm – 2004