βράχος με Άνθρωπο

(010) 23x20x20cm – Μπρούτζος – 2012