Αγκαλιά

(016) 40x 24×24 cm – Σκληρός Γύψος – 2018