Άνδρας και Γυναίκα

(017) 32x25x25 cm – Σκληρός Γύψος, ζωγραφισμένος – 2017