Αγκαλιά

(019) 40x27x20 cm – Σκληρός Γύψος, ζωγραφισμένος – 2017