Άνθρωποι πάνω σε Αστέρι

(020) 40x24x24 cm – Μπρούτζος – 2017