Σύνθεση σε Κεραμικό

(038) 34×22 cm – 2019

Το έργο συμμετείχε στν έκθεση  “Lens of clay”