Σύνθεση σε Κεραμικό

(040) 32×14 cm – 2019

Το έργο συμμετείχε στν έκθεση  “Lens of clay”