Άνθρωποι μέσα σε κίνηση

(047) 35x26x25 cm – Σκληρός Γύψος, ζωγραφισμένος – 2018