Κεραμική φιγούρα

(049-3) 35 cm – 2019

Το έργο συμμετείχε στην έκθεση  “Lens of clay”