Κεραμική φιγούρα

(049-8) 35cm – 2019

Το έργο συμμετείχε στην έκθεση  “Lens of clay”