Κώστας

(058) 1.93cm x 53cm x 55cm – Σκληρός Γύψος, ζωγραφισμένος – 2011