Σταύρος Νιάρχος

(060) 54cm – Σκληρός Γύψος, ζωγραφισμένος