Παναγιώτης Σέκερης

(065) 70cm – Σκληρός Γύψος, ζωγραφισμένος – 2012